Kan læring via nett løse store utfordringer..

Fornyelse av arbeidsmetoder og læring via nettet vil trolig skyte fart de nærmeste årene. Det er mange fordeler ved å bruke internett og sosiale medier i læring, spesielt med det for øye at vi kan nå flere med den beste undervisningskvalitet (Krokan blogg).  Den største globale samfunnseffekten får vi trolig den dagen dette blir allment tilgjengelig også i utviklingsland. Selv i de aller fattigste landene i verden har mange mobiltelefon i dag og ofte opp til flere, dette fordi det er rimeligere eller gratis og ringe innenfor samme teleselskap. Det er ingen som i utgangspunktet har lært de det, men de finner ut av hva som fungerer for dem. I land hvor grunnleggende skolegang er langt ifra en selvfølge, kan vi ikke utelukke at IKT infrastruktur vil kunne bli noe av den viktigste og mest langsiktige hjelpen enkelte land kan få. Det er mange hjelpeorganisasjoner som har stort fokus på å bygge skoler i u-land, med det mål for øye at det er en langsiktig investering, da kunnskap øker mulighetene for at flere skal klare seg selv. Det er da lett og tenke seg at læring via nettet, kan få enorme nedslagsfelt. Noe forskingen til Sugata Mitra også viser til.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s