Blir vi mer effektive, eller gjør vi bare mer av det samme ?

For mange kan det være krevende å endre sine arbeidsvaner. Har vi gjort den samme jobben lenge nok, vil den bli relativt automatisert og oppleves på mange måter behagelig og anerkjennende. Ulempen med det er at samfunnet og teknologien rundt oss endres i rekordfart. Så denne komfortsonen kan bli særdeles ubehagelig om vi velger å ikke endre våre arbeidsvaner. Hvis vi kun skal gjøre mer av det samme og ikke endre på noe, vil mange på et tidspunkt oppleve at konkurrenten eller andre gjør det og oppnår fordeler av det. (Fra jordbruks –til digitalt nettsamfunn)

Det å endre arbeidsvaner og måten vi organiserer oss på er ikke alltid like innlysende for alle å se rasjonale bak. Ledere er ofte ansatt som ledere fordi de har mye og lang erfaring. Det er ikke umulig at det er en relativt vanlig årsak til at endring av arbeidsvaner ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet fra toppen, men gir rom for å fortsette som vi alltid har gjort og gjerne med nye verktøy i tillegg. Men det forventes allikevel at vi blir mer effektive.  Så da gjør vi kanskje bare mer av det samme og litt til av det nye.

Hva hvis vi tok oss den byrden å ta de nye teknologiene i bruk i arbeidshverdagen, ville det gitt oss noen fordeler? Eller er det bare plunder og heft?

Er det mer effektivt å føre møtereferatet rett inn i møte, eller er det tryggest at det tas notater og føres et polert referat i etterkant?

Bør viktige informasjonsmøter og politiske gruppemøter tilgjengelig gjøres gjennom video, så vi kan se hva våre tillitsvalgte mener. Eller blir det for transparent ?

Er det mest effektivt at vi kan hente informasjonen enkelt når vi trenger den, eller er det tryggest at alle blir overøst med ”nice to know” e-post som må sorteres?

Er det tryggest at jeg kan alt selv, eller er det greit å kunne hente og dele kunnskapen, når den trengs?

Det er ikke vanskelig å innrømme at det er en terskel å ta nye verktøy i bruk, organisere oss for å bruke verktøyene effektivt, dele kunnskap og flytte oss fra å motta informasjon, til å hente den.

Spørsmålet blir:

Skal vi ta de i bruk nå, eller skal vi vente til alle de andre har gjort det først?Kanskje det er forbigående og at det har kommet noe nytt og bedre i mellomtiden:-)

Det er åpenbart at det kommer noe nytt, vi har nok bare sett begynnelsen på de digitale mulighetene…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s